วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สําหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สําหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

เทียบเท่าโปรแกรม ERP ราคาประหยัด มี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมสต๊อก โปรแกรมบริหารการผลิต โปรแกรมบัญชีทีรองรับการเชื่อมระบบ

รองรับสาขาจำนวนมากและการ Consolidate งบการเงิน

รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต และ ต้นทุนการผลิต

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ

สามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม

รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)

รองรับระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม

สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้ 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความรู้ความ สามารถในหลายๆส่วนทีเทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงรวมทั้ง โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่อาจจะรองรับการเติบโตได้ แต่ว่าจะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินความจําเป็น และก็ หน่วย งานจะต้องปรับพฤติกรรมอีกอย่างมากมาย

โดยเหตุนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกวางแบบมาให้สนอง ตอบกับความอยากได้ของผู้ใช้งานในระดับนี หรือ ธุรกิจทีคิดแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต โดยทีระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ดีไซน์มาเฉพาะทางกับธุรกิจจําพวกการสร้าง และ การซื้อมาขายไปทีมีความสลับซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น มีสูตรการผลิต การ ค้าขายต่างประเทศ(ซึงจะมีผลกําไรขาดทุนจากอัตรา แลกเปลียนเงิน) การค้าขายผลิตภัณฑ์ที่มีระดับราคาทีไม่แน่นอน การ วางแผนกําลังการผลิต รวมทัง การวางเป้าหมายการจัดซือวัตถุดิบ การจัดการขนส่งผลิตภัณฑ์ การเชือมต่อข้อมูลระหว่างสาขา การทํางานด้วยกันระหว่างคนในหน่วย งาน หรือ ถึงแม้ว่าจะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เป็นต้นว่าการสังซือผลิตภัณฑ์ออนไลน์โดยทีลูกค้าสามารถมอง Stock ของเรา และ วางแผนการสังซื้อได้ หรือ การเชื่อม โยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier ดังเช่น การติ ตามงานด้านการจัดซื้อ การต่อว่า ตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ศูนย์กลางเป็นโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชือมAPI กับระบบร้าน แล้วก็อื่นๆอีกจํานวนไม่น้อย ยิงไปกว่านั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ ดังเช่นการเช่าสถานที่

ทั้งนี้ตัวระบบได้ออกแบบให้เป็นลักษณะ User-Oriented กล่าวคือ ผู้ใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ แม้กระทั่งรายงานแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้เป็น ไปตามรูปแบบของผู้ใช้งานได้ไม่ยาก และยังมีฟังก์ชันอื่นๆทีตอบโจทย์ธุรกิจได้ แทบทุกประเภท ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนือง และในทุกVersion ใหม่ของ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลบริษัท บริษัท AccCloud  ผู้ผลิต และ จัดจําหน่ายโปรแกรมบัญชี AccCloud.co 

สถานที่ตั้ง 10-11 ถ. ลูกหลวง ดุสิต กรุงเทพ 10300 เบอร์ติดต่อ 02-628-6565 , 02-628-6565  Web site: www.acccloud.co

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sample Text